Pirkimo sąlygos ir taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos.

 1.1.Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) Uniformupardavimas.lt (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Uniformupardavimas.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu.

1.2. Pirkti Uniformupardavimas.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir sulaukę pilnametystės fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.3. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes Uniformupardavimas.lt internetinėje parduotuvėje.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs bei sutikęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“). Sutartis galioja iki visiško abiejų sutarties šalių pareigų pagal sutartį įvykdymo. 
1.5. Pirkėjui nesutinkant su Taisyklėmis ar jų dalimi, Pirkėjas privalo užsakymo Pardavėjui neteikti. 
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

 2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes Uniformupardavimas.lt  internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užpildęs registracijos formą Pardavėjo internetinėje parduotuvėje. 
2.2. Registruojantis Uniformupardavimas.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. Užsiregistruodamas Pardavėjo internetinėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka Pardavėjui pateikti  Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis. 
2.3. Sutikdamas su Taisyklių taikymu Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Uniformupardavimas.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. 
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Pirkėjas prisiima atsakomybę už šių duomenų atskleidimą tretiesiems asmenims.  

 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Uniformupardavimas.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Uniformupardavimas.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už prekes, jų pristatymą ar kitus mokesčius (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) sumokėti sutartą kainą.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis Uniformupardavimas.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Uniformupardavimas.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Tuo atveju, jei Pirkėjas siekia pakenkti Uniformupardavimas.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus ir jų neapmoka, su Pirkėju pakartotinai nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais ar Pirkėjas kitaip kenkia internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir neįspėjęs Pirkėjo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis Uniformupardavimas.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, atskaityti patirtus nuostolius, o dėl piktybinių Pirkėjo veiksmų kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl Pirkėjo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Uniformupardavimas.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Uniformupardavimas.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali atlikti užsakymus 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Konsultacijas telefonu, el. paštu Pardavėjas teikia  nustatytomis darbo valandomis.
5.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, pirkdamas internetu, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
5.3. Prekių kainos Uniformupardavimas.lt  internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes ir atlikti kitus mokėjimus gali pasirinkęs vieną iš Pardavėjo nurodytų atsiskaitymo būdų. Vienas iš atsiskaitymo būdų - el. bankininkystės sistema - kai Pirkėjas nukreipiamas į savo pasirinktą banką. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos. Arba atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas perveda nurodytą užsakyme sumą į el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.5. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas atšaukiamas.

 6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių į namus pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos, ji vežama pakartotinai. Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų Pardavėjas patiria papildomas išlaidas. 
6.4. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas prekes atsiima artimiausiame pašto skyriuje, siuntų terminaluose arba Uniformupardavimas.lt aptarnavimo skyriuose, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko užsakydamas prekes.
6.5. Pardavėjas turi teisę taikyti nuolaidas pristatymui tai atvejais, kai Pirkėjo pateiktas užsakymas viršija nustatytą užsakymo sumą.
6.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas bei terminus.
6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.8. Pirkėjas privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę ir nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.9. Pirkėjas, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente ir nurodytu atveju yra laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas. 
6.10. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso, kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba  išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos jai prekės keičiamos ar grąžinamos.

 7. Prekių kokybė ir garantija
7.1. Kiekvienos Uniformupardavimas.lt  internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme.  
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių prekių formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Prekės aprašyme nepateikus nuorodos apie kokybės garantiją, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

 8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti ar keisti prekę(-es), Pirkėjui, prieš išsiunčiant netinkamas prekes būtina informuoti Pardavėją el.paštu ir užpildyti specialią prekių keitimo – grąžinimo formą, nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo arba keitimo priežastį.
8.3. Pirkėjas grąžinamas arba keičiamas prekes gali siųsti jam patogiausiu būdu.
8.4. Jeigu Pirkėjas pavėluoja grąžinti prekę per leistiną terminą ir terminas yra praleistas ne daugiau nei 3 kalendorines dienas, Pardavėjas pasilieka teisę grąžinamą sumą pervesti į virtualią Pardavėjo sąskaitą (jei Pirkėjas tokios neturi, ji sukuriama) arba grąžinimo nepriimti. Pavėlavus daugiau kaip 3 dienas, grąžinimas visais atvejais nepriimamas.
8.5. Pirkėjui grąžinus prekes, pinigai bus grąžinti į Pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, skaičiuojamų nuo dienos, kada Pardavėjas gavo prekes ir tinkamus grąžinimo dokumentus. 
8.6. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeisto pristatymo adreso, sutarto pristatymo kitą dieną, klaidingai nurodytų duomenų ir pan.) prekės jam buvo pristatytos ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas terminas prekėms grąžinti ar keisti, bus laikoma sekanti darbo diena po siuntos išsiuntimo. Pasirinkus atsiėmimą paštomate, gavimo diena laikoma diena, kai Pirkėjui išsiunčiama SMS žinutė su atsiėmimo kodu.
8.7. Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu grąžinama prekė nebuvo naudota arba sugadinta, nepasikeitė jos prekinė išvaizda, bei ji yra originalioje pakuotėje su etiketėmis. (Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai Pardavėjui grąžinama nekokybiška prekė). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. 
8.9. Pirkėjui grąžinus prekę, kurios jis neužsakė ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą.
8.10. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę faktiškai sumokėta suma (po nuolaidos) arba jeigu grąžinama prekė yra akcijos sudėtinė dalis ir likusios negrąžintos užsakymo prekės nebetenkina akcijos sąlygų, iš grąžintinos sumos išskaičiuojama pritaikyta nuolaida.
8.11. Jei Pirkėjui taikomas  nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros Pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal prekės pirkimo metu galiojusius pristatymo tarifus.
8.12. Jei pristatant prekes dėl Pirkėjo kaltės Pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.
8.13. Jei Pirkėjas užsako daugiau nei 2 (du) vienetus tos pačios rūšies prekių, kurias Pardavėjas turi gaminti arba užsakinėti pas tiekėjus, tai laikoma Individualiu užsakymu. Tokios prekės negali būti grąžinamos ir turi būti apmokamos iš anksto.

 9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Atsiradus padariniams dėl neteisingų duomenų pateikimo, Pardavėjas turi teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Uniformupardavimas.lt  internetine parduotuve, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Internetinėje parduotuvėje užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Uniformupardavimas.lt  internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, pasinaudojęs Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas prisiima atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes. 
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, tinkamai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo Uniformupardavimas.lt internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą.

10. Baigiamosios nuostatos.
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

                    Mokyklinė uniforma

Kontaktai  Savanorių pr. 65, LT - 03149 Vilnius, Lietuva

 

    Telefonas uniformupardavimas.lt   Mobilus telefonas +370 670 31537 

 

         el. paštas uniformupardavimas.lt  info@manovita.lt, info.manovita@gmail.com

El. PARDUOTUVĖ

  Mokyklinė uniforma

 

Mokyklinė uniforma  APIE MUS

Mokyklinė uniforma  TAISYKLĖS

Uniformos  PRIVATUMAS

 

UNIFORMOS

  Uniformų parduotuvė

 

Uniformų dydžių koregavimas   KOREGAVIMAS

DYDŽIŲ LENTELĖS  DYDŽIAI

DRABUŽIŲ PRIEŽIŪRA PRIEŽIŪRA

 

INFORMACIJA

  Mokinių apranga

 

APMOKĖJIMAS  APMOKĖJIMAS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS  GRĄŽINIMAS

PREKIŲ  PRISTATYMAS  UNIFORMOS

 

 

| Uniformos | Uniformų pardavimas | Mokyklinės uniformos | Moksleivių apranga |   © UAB "Manovita" 2024 All rights reserved.

Projektą valdo ir prižiūrį  “MB VANAVINA

www.DDSOFT.pl
Naudodamiesi šiuo tinklapiu, taip pat ir patekę iš kito tinklapio Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti per naršyklės parametrus, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos.